Loading

rybar@archistat.eu

Ing. Jaromír Rybár

-Zakladateľ a konateľ firmy Archistat
-Autorizovaný stavebný inžinier A1 /kategória: Pozemné stavby – budovy/
-30 ročná prax
-Vypracovávanie projektovej dokumentácie pre architektonické štúdie
-Hlavný konzultant
-Kontrola stavieb
-Stavebný dozor

vasecka@archistat.eu

Ing. Marek Vašečka

-Vedúci ateliéru Archistat
-Autorizovaný stavebný inžinier I3 /Kategória: Inžinier pre statiku stavieb – statika a dynamika stavieb/
-10 ročná prax
-Vypracovávanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačnej  a dielenskej dokumentácie
-Vypracovávanie statických a dynamických posúdení v požadovanom rozsahu dokumentácie
-Konzultant statiky a stavebných konštrukcii
-Kontrola stavieb so zameraním na statiku

cerny@archistat.eu

Ing. arch. Ján Černý

-15 ročná prax
-Vypracovávanie dokumentácie pre štúdie, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačnej dokumentácie
-Vypracovávanie projektového energetického hodnotenia budov
-Konzultant urbanizmu, architektúry a stavebných konštrukcii
-Kontrola stavieb so zameraním na architektúru a stavebné konštrukcie

Naše autorizačné osvedčenia